Relacja z przebiegu półkolonii w dniach 03-10 lipca 2017r.

W dniach 03 – 07 lipca 2017 r. odbywał się w Zespole Szkół w Mosinie I turnus półkolonii dla uczniów, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w tych zajęciach. Łącznie uczestniczyło w tym terminie 35 dzieci. Przekrój wiekowy kolonistów obejmował uczniów od klasy 0 do klasy VI Szkoły Podstawowej.

Opiekę nad uczniami grup starszych sprawowały panie: Justyna Górna i Beata Cieślewicz. Grupą młodszą zajmowały się panie: Dorota Gołąb i Weronika Maćkowiak.

Wychowawcy grup opracowali regulamin uczestnika i szczegółowy plan zajęć, który w grupie starszych uczniów obejmował bloki edukacyjne: Mam Talent, Radosna Twórczość, Młody odkrywca, Krajoznawstwo.

Główne założenia półkolonii to: poznanie regionu, aktywny wypoczynek, rozwijanie zainteresowań historią regionu oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Główne cele to: rozbudzanie aktywności poznawczej, umiejętności współpracy w grupie i poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie.

Uczniowie codziennie uczestniczyli w wycieczkach poznawczych. Zwiedzili m.in. Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykówku i Palmiarnię w Poznaniu. Byli również w Multikinie, MOK-u gdzie brali udział w zajęciach muzycznych. Wyjechali także do gospodarstwa agroturystycznego w Kluczewie, w którym zwiedzali Starą chatę u Kowola, brali udział w przejażdżkach bryczką oraz zajadali się przysmakami z ogniska.

Dzieci pod opieką wychowawców wykonywały prace plastyczne, które były prezentowane na wystawie. Uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych na boisku szkolnym, brały udział w eksperymentach oraz w zajęciach kulinarnych na których samodzielnie przygotowywały sobie drugie śniadanie. Codziennie miały zapewniony posiłek, napoje, lody i dowóz do miejsca zaplanowanych wycieczek.

Atmosfera panująca na półkolonii była wspaniała. Dzięki urozmaiconym zajęciom dzieci ciekawie spędziły wakacyjny czas, nie narzekały na nudę. Półkolonie cieszyły się dużym powodzeniem, a rodzice często przyprowadzali swoje pociechy do szkoły już o godz. 7.30. Dzieci przebywały na półkolonii do godziny 16.00. Wszyscy uczestnicy półkolonii otrzymali na koniec pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i słodycze.

FOTORELACJA

Justyna Górna, Beta Cieślewicz

Dorota Gołąb, Weronika Maćkowiak

Skip to content