Relacja z konkursu wiedzyo samorządzie terytorialnym

Dnia 19.05.2017 roku wraz z moimi kolegami z klasy – Jakubem Napierałą, Marcelem Mikołajczakiem, Maciejem Paczyńskim, Kamilem Lalą – oraz wychowawczynią – Panią Agnieszką Stachowską-Bimkiewicz – pojechałem na długo oczekiwany etap powiatowy konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym. Nauczycielem przygotowującym nas do rywalizacji była Pani Regina Burkiciak, z którą rozwiązywaliśmy na zajęciach pozalekcyjnych arkusze zadań z poprzednich edycji konkursu oraz podobnych turniejów.
Po dotarciu do Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku zostaliśmy zaproszeni do sali, w której oczekiwaliśmy na zaproszenie nas do właściwej klasy. Wkrótce zaczęliśmy rozwiązywanie testu. Składał się on z dwóch części – zamkniętej (20 zadań z czterema odpowiedziami do wyboru) oraz otwartej, sprawdzającej znajomość państw europejskich i ich stolic. Musieliśmy wiedzieć, w którym kraju leży Paryż, Wiedeń i wiele innych.
Po zakończeniu konkursu z niecierpliwością oczekiwaliśmy na jego wyniki, które niebawem ogłoszono. Niestety żadnemu z nas nie udało się przejść do etapu wojewódzkiego. Pomimo to wróciliśmy do Mosiny zadowoleni – zarówno z poziomu, który zaprezentowaliśmy, jak i drobnych upominków.

Błażej Garus 3D

Skip to content