Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo, rekrutacja dzieci do klas I odbywa się drogą tradycyjną (nie ma rekrutacji drogą elektroniczną). Wypełnione zgłoszenie lub wniosek (druki poniżej) umieszczają Państwo w srebrnej skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku szkoły od ulicy Sowinieckiej.

Rekrutacja trwa:

od 02 marca 2022 r. od godziny 8:00

do 23 marca 2022 r. do godziny 13:00

 

  • ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ wypełnia rodzic dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły:

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJpobierz

KARTA UZUPEŁNIAJACA pobierz

POTWIERDZENIE WOLIpobierz

OŚWIADCZENIE DLA PIERĘGNIARKI pobierz

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA  wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko z poza obwodu szkoły:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATApobierz

KARTA UZUPEŁNIAJACApobierz

OŚWIADCZENIApobierz

POTWIERDZENIE WOLIpobierz

OŚWIADCZENIE DLA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ – pobierz

 

Publikacja list uczniów zakwalifikowanych  zostanie ogłoszona 29 marca 2022 r. do godz. 13:00.

 

Dla kandydatów do klas I przygotowano dodatkowe kryteria rekrutacyjne:

  1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
  2. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
  3. kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
  4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina –2 punkty;
  5. miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 02.03.2022 r. do 23.03.2022 r.

do godz. 13:00

Od 20.04.2022 r. do 03.06.2022 r.

do godz.13:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

Do 28.03.2022 r.

Do 07.06.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 29.03.2022 r. do godz. 13:00

08.06.2022 r do godz. 13:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 06.04.2022 r. do godz. 13:00

Do 15.06.2022 r. do godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 08.04.2022 r. do godz. 13:00

Do 21.06.2022 r. do godz. 13:00

 

Skip to content