REKRUTACJA 2018/2019 oddział przedszkolny. Lista kandydatów zakwalifikowanych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie

do 2018-04-03 godz. 13:00.

 

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

 

od 10 kwietnia 2018 r.  od godziny 8:00

do 24 kwietnia 2018 r.  do godziny 13:00.

Lista osób zakwalifikowanych znajduje się po lewej stronie strony głównej.

 

Skip to content