Przykład dobrej praktyki w edukacji

Konkurs – projekt poświęcony poecie Wincentemu Różańskiemu, który był realizowany w roku szkolnym 2015/2016 zyskał w czerwcu 2016 roku tytuł dobrej praktyki w edukacji przyznanej przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Opiekun konkursu

Wiesława Szubarga

Skip to content