Projekt – Szanuj wodę

Wiemy o tym, że woda jest źródłem życia. Niestety, jak podaje Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem zasobów wody. W tej sytuacji ważne jest, abyśmy  próbowali dokonać zmian  w korzystaniu z wody, chociażby we własnych domach. Pomyślała o tym również Pani Beata Małecka – Rzeźnikowska, która podczas nauczania zdalnego wspólnie z uczniami zrealizowała projekt: „Szanuj wodę”.  W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie pisali wiersze, robili plakaty, prezentacje i nakręcili hotchallange. W ten sposób powstały wspaniałe prace będące wyrazem pasji i kreatywności młodych ludzi oraz tego, że los naszej pięknej, ale okaleczonej już dziś, planety, nie jest im obojętny.

Wiesława Szubarga

Skip to content