Podejmowane działania w świetlicy – wrzesień 2017

Organizacja pracy w świetlicy – zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy, na stołówce szkolnej i boisku szkolnym. Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy. Wspomnienia z wakacji – rysowanie, Pocztówka z wakacji – malowanie farbami. Zabawy na powietrzu „Poznajemy się”. Zabawy z różnymi elementami ruchu na boisku szkolnym.

Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły.

Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze – pogadanka. Gry stolikowe.

Poznajmy zwyczaje oraz tradycje naszej świetlicy.

Powitanie nowych uczestników świetlicy. Zapoznanie z regulaminem świetlicy, przypomnienie zasad BHP, oraz zasad poruszania się po terenie szkoły.

Jesienne skarby

Jesienne zmiany pogody. Segregowanie darów jesieni zbiorów. Wykonywanie prac plastycznych. Pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych. Wycinanie konturów liści, kolorowanie farbami, układanie własnych kompozycji. Kasztanowe ludziki.

FOTORELACJA

Skip to content