Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 2 od 9 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że z powodu pozytywnego wyniku testu SARS-COV-2 u jednego z nauczycieli naszej szkoły w dniu dzisiejszym tj. 9 października Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie przechodzi na nauczanie mieszane (hybrydowe).

Organizacja pracy Szkoły  Podstawowej nr 2  od 9 października 2020 r.: 

– Klasy 4-7 przechodzą na nauczanie zdalne,

– klasy 8 , oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3 mają lekcje w szkole z wyjątkiem klasy 3 b,

– decyzją  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Poznaniu  uczniowie klas: 6d, 7a, 3b z pozostałymi domownikami od dnia dzisiejszego (9 października) do dnia 15 października br. objęte zostają obowiązkową kwarantanną domową.

Kwarantannie podlega także część dzieci ze świetlicy (rodzice tych dzieci otrzymali telefoniczną informację o kwarantannie). Wszyscy rodzice ze świetlicy, którzy objęci zostali kwarantanną otrzymają powiadomienie ze szkoły.

Ze wszystkimi rodzicami objętymi kwarantanną skontaktują się pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu.

Uczniowie z klas objętych kwarantanną, którzy byli nieobecni w poniedziałek 5 października br. nie są objęci kwarantanna.

Sytuacja jest dynamiczna i o wszystkich zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco poprzez komunikaty na stronie szkoły.

Alicja Trybus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Skip to content