Organizacja pracy klas 1 – 8 w terminie od 26 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że  od 26 kwietnia 2021 r.  klasy 1-8  nadal będą uczyć się zdalnie.  

Zostaje utrzymany również obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie mogą uzyskać także rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Z poważaniem 

 Alicja Trybus 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

 

Skip to content