Organizacja pracy klas 1-3 oraz 4-8 w terminie od dnia 4 maja 2021r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I–III rozpoczną naukę stacjonarną w szkole z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Szczegółowy harmonogram wejść i wyjść do/ze szkoły oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 (obowiązuje od 04.05.2021r.)

Uczniowie klas IV–VIII do 15 maja br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Świetlica szkolna oraz oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian w formie stacjonarnej.

 

Z poważaniem 

 Alicja Trybus 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

 

Skip to content