Oddanie hołdu pomordowanym podczas II Wojny Światowej

1 września b.r., pod Pomnikiem Rozstrzelanych 20 października 1939 r., poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 miał zaszczyt asekurować składanie symbolicznych wiązanek kwiatów przez władze gminy Mosina, przedstawicieli powiatu poznańskiego, lokalnego duchowieństwa oraz oświaty i kultury. W imieniu Zespołu Szkół wiązankę złożyła dyrektor Alicja Trybus z uczniami oddziału drugiego. Krótka, milcząca uroczystość została uwieczniona na fotografiach.
 Jakub Szeszuła
Skip to content