Odbiór zaświadczeń – egzamin ósmoklasisty

Informujemy, że w dniu 8 lipca 2022 r. będę wydawane w szkole, zaświadczenia o wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty.

Harmonogram wydawania zaświadczeń przedstawia się następująco:

Klasa 8a – godz. 10.00 – sala 204

Klasa 8b – godz. 10.00 – sala 107

Klasa 8c – godz. 10.00 – sala 105

Klasa 8d – godz. 10.00 – sala 107

Skip to content