Nowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

informuję, że zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) (V aktualizacja) 

należy przestrzegać następującego zapisu ww. dokumentu: 

 

„Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu” 

Z poważaniem 

Alicja Trybus 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie 

Skip to content