Nauczyciel historii w Zespole Szkół w Mosinie – Beata Buchwald wyróżniona w konkursie „Wielkopolski Nauczyciel Roku”

21 października 2016 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej  w Poznaniu odbyła się Gala, podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursach „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”. Konkurs zorganizował Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wśród zaproszonych gości była: Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu- Pani Anna Balcerek- Kałek oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie- Pani Alicja Trybus.

Celem konkursu o tytuł „Wielkopolski Nauczyciel Roku” było wyróżnienie nauczycieli, których cechuje  entuzjazm i pasja w pracy. Nauczycieli, którzy kształcą i wychowują dzieci i młodzież rozwijając u nich poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnują patriotyzm regionalny. Nauczycieli dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań, cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie zaangażowanych w rozwój szkoły.

W kategorii „Wielkopolski Nauczyciel Roku” zgłoszono 140 nauczycieli. Wśród 16  wyróżnionych nauczycieli znalazła się nauczycielka naszej szkoły – Beata Buchwald, którą do konkursu zgłosiła Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie – Pani Alicja Trybus. Serdecznie gratulujemy pani Beacie Buchwald znalezienia się w gronie najlepszych nauczycieli w naszym województwie.

                                                                                              ZS Mosina

Skip to content