„Możemy być eko”. Szkolny konkurs na opowiadanie

Jak dbać o przyrodę? Jak myśleć odpowiedzialnie i globalnie o przyszłości świata? W jaki sposób chronić kolejne pokolenia przed chorobami cywilizacyjnymi? Odpowiedź wydaje się oczywista, jednak mimo że troski o środowisko naturalne uczymy się już w szkole podstawowej, w dorosłym życiu niestety, ale często zapominamy o ekologii, zaniedbując właściwe zachowania.
W związku z powyższym pragniemy zaprosić Was do udziału w konkursie pod hasłem: „Możemy być eko”.

Postanowienia ogólne

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Wiesława Szubarga – nauczyciel SP nr 2 w Mosinie.

Cele konkursu

1. Promowanie zdrowego stylu życia.
2. Budzenie świadomości dotyczącej konieczności ochrony środowiska i przyrody.

Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i  ósmych szkoły podstawowej i oddziałów trzecich gimnazjum.
2. Konkurs skończy się na etapie szkolnym.
3. Uczestnicy konkursu piszą opowiadanie lub wiersz promujący postawy proekologiczne możliwe do wcielenia w życie od zaraz przez każdego z nas. Może napisane przez Was teksty dzięki odpowiednio dobranym przykładom uzmysłowią czytelnikowi, że nie należy bezmyślnie niszczyć roślin,  powinno się dokręcać krany, wykorzystywać opakowania, kartony, niezużyte kartki z zeszytów, by zaoszczędzić papier i nie wycinać tylu drzew – zielonych płuc Ziemi? Niech zwykłe, zaczerpnięte z życia przykłady,  pokażą, w jaki sposób   bezmyślność staje się zagrożeniem dla środowiska i bytujących w nim organizmów.
4. Praca nie powinna przekraczać dwóch stron maszynopisu.
5. Autor winien zadbać o poprawność językową, stylistyczna  oraz ortograficzną napisanego tekstu.
6. Komisja oceniająca prace konkursowe zwracać będzie uwagę na zgodność pracy z tematem, poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu.
7. Prace należy przesłać drogą mailową na adres: glos.gimnazjalisty@wp.pl  do 17.09.2018 r.
Postanowienia końcowe.
1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznać 1. miejsca, jeżeli prace konkursowe nie będą prezentowały określonego regulaminem poziomu.
3. Przewiduje się drobne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.

Wiesława Szubarga

Skip to content