Mój prapradziadek był powstańcem. Konkurs na historię rodzinną.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: Beata Buchwald – wicedyrektor SP nr 2 w Mosinie; Wiesława Szubarga – nauczyciel SP nr 2 w Mosinie.
Konkurs zakończy się na etapie szkolnym.
CELE KONKURSU
– pogłębianie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego,
– popularyzacja historii osób, które brały udział w powstaniu i przyczyniły się do odzyskania niepodległości,
– poznanie rodzinnej i lokalnej historii związanej z Powstaniem Wielkopolskim,
– kształcenie umiejętności językowych podczas spisywania rodzinnych historii.
REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz oddziałów trzecich gimnazjum.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zgłoszenia się na konsultacje dotyczące zasad korzystania ze źródeł do pani Beaty Buchwald, jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Nad językową poprawnością tekstów czuwać będzie pani Wiesława Szubarga.
3. Uczestnicy konkursu przedstawiają autentyczną historię rodzinną opartą na przekazie międzypokoleniowym, źródłach zgromadzonych w rodzinnym archiwum (zdjęcia, dokumenty, pamiątki rodzinne, wspomnienia wywiady) i tematycznie związaną z Powstaniem Wielkopolskim.
4. W przedstawionej historii nie wolno umieszczać danych osobowych osób, które nie wyraziły na to zgody.
5. Autor winien zadbać o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną pracy biorącej udział w konkursie.
6. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem z podaniem klasy na adres  glos.gimnazjalisty@wp.pl  do 28.09.2018 r.
7. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace, za zgodą Autorów, zostaną zaprezentowane szerszemu gremium podczas uroczystej „Wieczornicy”, która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 13.11.2018 r.

Beata Buchwald

Wiesława Szubarga

 

Skip to content