MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA TEMAT UZALEŻNIEŃ W NASZEJ SZKOLE

Międzyszkolny konkurs na temat uzależnień pt.: „Nie daj się nabić w butelkę!” odbył                 się 23 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.

Zorganizowany został przez nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, panią Annę Sikorę- kierownika świetlicy szkolnej i panią Annę Arlt-Stelmachowską – pedagoga szkolnego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizujący Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem konkursu było propagowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia młodzieży, wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości używek oraz wskazanie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia, a także wskazanie sposobów „trzeźwego” sposobu spędzania wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną.

Do konkursowych zmagań przystąpiły trzy drużyny gimnazjalistów z następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
  • Szkoła Podstawowa w Pecnej.

Prowadzące konkurs uczennice naszej szkoły Zuzanna Lange i Natalia Marcinowska , przedstawiły zaproszonych gości:  Dyrekcję Zespołu Szkół w Mosinie oraz jury w składzie: przewodniczącą jury, panią Aleksandrę Sawalę Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie, panią Izabelę Labrzycką, z Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej          i Patologii Nieletnich Komendy Policji w Mosinie oraz panią Alicję Witucką-Piskorską- Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie.

Uczniowie biorący udział w konkursie mieli do wykonania 5 zadań:

  1. Pisemny test wiedzy na temat uzależnień,
  2. Samodzielnie wykonane zdjęcie przedstawiając problemu problem uzależnienia wśród młodzieży.
  3. Wypisanie negatywnych skutków indywidualnych, społecznych i rodzinnych spożywania alkoholu.
  4. Wytłumaczenie na czym polega problem alkoholowy oraz wyjście z nałogu- na podstawie eksperymentu i historyjki.
  5. Konkurencja pomiędzy drużynami- odpowiadanie na pytania Komisji z zestawu przygotowanych pytań.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie- dla swojej szkoły wygrywając główną nagrodę w postaci bonu podarunkowego w kwocie 900 zł do realizacji w sklepie NEOPUNKT w Mosinie.

  • II miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Pecnej (bon podarunkowy w kwocie 700 zł).
  • III miejsce- uczniowie Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie (bon podarunkowy w kwocie 500 zł).

Nasza zwycięska drużyna składała się z uczennic oddziału IIIa i IIIc gimnazjum:

– Martyna Skuła

– Julia Piątek

– Karolina Walkowiak

– Julia Kordy.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody w postaci urządzenia Powerbank, natomiast nauczyciele- opiekunowie drużyn zostali obdarowani nagrodami w postaci bonu podarunkowego o wartości 50zł, do realizacji w sklepie NEOPUNKT.

Serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                Anna Sikora

   Anna Arlt-Stelmachowska

 

 

Skip to content