Międzyklasowy turniej znajomości gwary poznańskiej

Dnia 28 kwietnia 2016 roku w świetlicy szkolnej odbył się „Międzyklasowy turniej znajomości gwary poznańskiej”. Gimnazjaliści z klas II a i II b przygotowywali się do prowadzenia turnieju podczas zajęć w ramach całorocznego projektu edukacyjnego: „Czy znasz gwarę poznańską?” prowadzonego przez Panią Arletę Dąbrowską – Tatarynowicz. Projekt miał na celu uświadomienie uczniom, że dawny język gwarowy jest niematerialnym źródłem historycznym naszego narodu. W toku zajęć projektowych uczniowie poznali uwarunkowania historyczne , które miały wpływ na powstanie gwary poznańskiej, poznali wyrażenia gwarowe związane z językiem niemieckim oraz sylwetki propagatorów gwary poznańskiej takich jak Stanisław Strugarek, Juliusz Kubel, czy Marian Pogasz.

W konkursie wzięły w udział 3-osobowe zespoły z klas: Ia, Ib, IIa, IIb, IId, IIIa, IIIb, IIIc. W jury zasiadły: zaproszony gość – Pani Magdalena Olejniczak, Pani dyrektor Grażyna Koralewska, Pani Ewa Buksalewicz-Moskal oraz przedstawiciel naszej grupy projektowej – Krzysztof Proszczuk.

Podczas turnieju Pani Olejniczak krótko przedstawiła wszystkim swoje rodzinne pamiątki, których użyczyła nam na potrzeby projektu. Były to stare zdjęcia, książeczki do nabożeństwa oraz sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak: moździerz, tarka do prania, ryczka czy żelazko. Obejrzeliśmy także prezentację multimedialną, przedstawiającą okoliczności powstania gwary oraz wpływu j. niemieckiego na język gwary poznańskiej.

Przedstawiciele klas gimnazjalnych wzięli udział w czterech konkurencjach. Pierwsza z nich polegała na dopisaniu wyrazów gwarowych do podanych słów np. zupa ziemniaczana – ślepe ryby, pieniądze – bejmy, spać i garować itp.  Druga   mogła sprawić większą trudność, ponieważ należało dopisać słówka niemieckie z rodzajnikami do podanych wyrazów z języka gwarowego. Trzecia konkurencja polegała na narysowaniu ilustracji do wylosowanego wyrazu gwarowego i przedstawieniu swej pracy jury. Wśród rysunków znalazły się salachy, rojbry, luntrusy, heksy, mele i ślumpry. Ostania konkurencja wymagała od uczniów uważnego słuchania, ponieważ zadaniem zespołów było napisanie krótkiego streszczenia do scenki, przedstawionej przez uczniów z klasy II a oczywiście w języku gwarowym. Podczas wykonywania poszczególnych zadań zebranym towarzyszyła piosenka w wykonaniu Kapeli zza Winkla – „ Mama smaż póki masz”.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce – Ib

II miejsce – IIb

III miejsce – IId

Zwycięskie zespoły oprócz dyplomów otrzymały koszulki, torby i kubki z zabawnymi napisami w języku gwarowym. Nagrody te zostały ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 2. Końcowym akcentem spotkania był poczęstunek – smaczne „szneki z glancem” również ufundowane przez Radę Rodziców.

Daria Skibińska i Wiktoria Pinkowska

arleta2

arleta3

Skip to content