LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY 1

Od 29 marca do 7 kwietnia br. rodzice dziecka zakwalifikowanego potwierdzają w szkole w formie pisemnego oświadczenia  (pobierz), że chcą, aby od 1 września 2021 r. dziecko było uczniem klasy 1.

09 kwietnia br. do godz. 15:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych od 1 września 2021 r. do klas 1.

Dowożenie uczniów do szkoły pozaobwodowej jest obowiązkiem rodziców.

Gmina zapewnia dowozy do szkół obwodowych.

 

Lista dzieci przyjętych (obwodowo) i lista kandydatów zakwalifikowanych

 

Skip to content