List do Świętego Mikołaja – konkurs

Grudzień to czas odwiedzin św. Mikołaja w naszych domach. Czekają na niego, zarówno szóstego jak i dwudziestego czwartego grudnia, nie tylko dzieci, ale także dorośli, przynajmniej ci spośród nich, którzy zachowali w swych sercach dziecięcą wrażliwość. Wychodząc naprzeciw wszystkim oczekującym z niecierpliwością na przyjście Świętego Mikołaja, zapraszam do udziału w konkursie polegającym na napisaniu listu do Niego.

Poniżej przedstawiam regulamin.

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VI
2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu, którego adresatem jest Święty Mikołaj.
3. List należy napisać na komputerze i przesłać na adres :  redakcja.dwojeczki@wp.pl  do 19 grudnia.
4. List powinien zawierać informacje o nadawcy (św. Mikołaj chciałby na pewno poznać Cię bliżej) oraz prośbę skierowaną do adresata, może nie tylko o zabawki czy upragnione gadżety. Zastanów się, o co jeszcze warto, w imieniu wszystkich ludzi, poprosić Mikołaja? Śmiało poproś go o to, uzasadniając swą prośbę.
5. List powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy właściwe dla tej formy wypowiedzi (nazwa miejscowości, data, nagłówek, podpis nadawcy).
6. Autor wypowiedzi powinien pamiętać o zachowaniu właściwych proporcji między wstępem, rozwinięciem a zakończeniem oraz o stosowaniu zwrotów do adresata.
7. List powinien być wolny od błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
8. Za udział w konkursie uczestnicy otrzymają od Świętego Mikołaja punkty z zachowania
9. Zdobywcy I, II, III miejsca, oprócz punktów ze sprawowania, otrzymają, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami j. polskiego, ocenę z przedmiotu, czyli kolejny prezent od Świętego!
10. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w grudniowym lub styczniowym wydaniu „Dwójeczki”.
Zachęcam do udziału w tym, jakże świątecznym, konkursie!!!

Wiesława Szubarga

Skip to content