Konstytucja 3 Maja – spektakl

Za nami 232. rocznica uchwalenia przez Sejm Czteroletni, zwany wielkim, Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie oraz druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych i stanowiłą silny impuls  pobudzający  „społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowaniu państwa, dawała też nadzieję na reformy, była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.”

Na uroczystości poświęconej wydarzeniom związanym z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja powitaliśmy Panią Dyrektor, Alicję Trybus, Panie wicedyrektor, Beatę Buchwald i Agnieszkę Stachowską Bimkiewicz, Nauczycieli oraz Uczniów klas IV-VIII.

Podczas spektaklu, do którego przygotowały młodych aktorów Panie Wiesława Szubarga i Bernadeta Marczak, ci opowiedzieli o okolicznościach towarzyszących ustanowieniu konstytucji. Niestety jej przyjęcie sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas wojny w obronie konstytucji Polska została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką. Doszło do drugiego rozbioru Polski.

Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata zaborów, Konstytucja 3 Maja przypominała Polakom ich walkę o niepodległość. Zdaniem jej dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Była także symbolem polskiej myśli politycznej i dowodem miłości tych, którzy jednoczyli się dla ratowania ojczyzny.

Dzisiaj, myśląc o Ojczyźnie w kontekście obchodów kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja, nie sposób nie sięgnąć do słów naszego wielkiego rodaka, Ojca św. Jana Pawła II, który z ogromną mocą wypowiedział pamiętne słowa:
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

Te niełatwe dzieje ojczyzny utwierdzają nas w przekonaniu, że wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar i utrzymuje się poprzez zmaganie. „Całym sobą płacisz za wolność więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać”.

Po skończonej uroczystości chętni uczniowie rozwiązali  test zawierający pytania związane z wydarzeniami opowiedzianymi podczas spektaklu. Ci uczniowie, którzy udzielili bezbłędnych odpowiedzi, otrzymali celującą ocenę z historii.

Dziękujemy Pani Ewie Buksalewicz za przygotowanie oprawy plastycznej oraz Panu Wiesłwowi Depowskiemu za przygotowanie nagłośnienia.

Wiesława Szubarga

Skip to content