Konkurs Literacki z okazji Dnia Mamy

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska”.
J. I. Kraszewski
Z okazji Dnia Matki zapraszam  Uczniów Gimnazjów  do udziału w Gminnym Konkursie Literackim pod hasłem: „Kocham moją Mamę”
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera – Krotowskiego w Mosinie ul. Sowiniecka 75

Uczestnicy konkursu mogą wybrać formę wypowiedzi: wiersz o Mamie lub list do Mamy.
Szczegółowe informacje zawierają załączniki.

Liczymy na kreatywność i poetycką wrażliwość młodych twórców. Życzymy inwencji twórczej, która niewątpliwie zaowocuje pięknymi, lirycznymi tekstami.

Organizator konkursu
Wiesława Szubarga

Załącznik nr 1
Cele konkursu
1. Zachęcanie uczniów do prezentowania publicznie własnej twórczości.
2. Budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa.
3. Doskonalenie twórczego warsztatu.
Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum.
2. Konkurs składa się z etapu szkolnego i etapu gminnego.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do napisania utworu lirycznego poświęconego Mamie.
4. Uczniowie piszą utwór liryczny składający się co najmniej z 12 wersów.
5. Wiersz powinien być opatrzony tytułem składającym się z nie więcej niż trzech wyrazów.
6. Tytuł powinien nawiązywać do treści wiersza.
7. Autor winien jest zadbać o poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu.
8. Podczas etapu szkolnego należy wskazać laureatów I, II, III miejsca.
9. Utwory poetyckie laureatów etapu szkolnego należy przesłać na adres Zespołu Szkół w Mosinie do 30.04.2017 r.

Postanowienia końcowe
1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznać 1. miejsca, jeżeli prace konkursowe nie będą prezentowały określonego regulaminem poziomu.
3. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.
4. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową o terminie wręczenia nagród, które odbędzie się w Zespole Szkół w Mosinie.

Załącznik nr 2
Cele konkursu
1. Kształcenie umiejętności pisania listów z uwzględnieniem wszystkich jego wyznaczników.
2. Uświadomienie piszącym, jak ważny jest czytelny zapis treści listu oraz jego estetyka (np. użycie papeterii),
3. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania myśli i uczuć.
Regulamin
1. List, którego adresatem jest Mama, może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej.
2. List winien zawierać wszystkie elementy właściwe dla tej formy wypowiedzi.
3. Uczeń powinien napisać list odręcznie, czytelnym pismem na ozdobnym papierze.
4. Podczas etapu szkolnego wybieramy laureatów I, II, III miejsca.
5. Listy laureatów etapu szkolnego należy przesłać na adres Zespołu Szkół w Mosinie do 30.04.2017 r.

Postanowienia końcowe
1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznać 1. miejsca, jeżeli prace konkursowe nie będą prezentowały określonego regulaminem poziomu.
3. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.
4. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową o terminie wręczenia nagród, które odbędzie się w Zespole Szkół w Mosinie.

 

Skip to content