Konkurs Poetycki: nie tYLko dla boomeRów

Mosińska Biblioteka Publiczna ogłasza Konkurs Poetycki:  nie tYLko dla boomeRów

Termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2020 roku

Cele Konkursu:

  • odkrywanie talentów literackich wśród młodzieży;
  • konfrontacja twórczości poetyckiej młodych osób;
  • propagowanie i promocja współczesnej poezji.

Tematyka Konkursu jest dowolna, liczymy na poezję poruszającą ważne dla młodzieży problemy.

Konkurs skierowany jest do młodzieży z klas IV-VIII, uczęszczającej do szkół w Gminie Mosina.

Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 3 utwory poetyckie w formie elektronicznej (jako załączniki) podpisane godłem ((godło: rodzaj hasła w formie słownej, nie graficznej) na adres mailowy: biblioteka@bibliotekamosina.pl

W temacie maila proszę wpisać: Konkurs Poetycki. W treści maila podać dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres, szkołę, e-mail i telefon kontaktowy.

Wiersze można również dostarczyć bezpośrednio do biblioteki lub przesłać pocztą: 3 komplety wierszy podpisane godłem umieścić w dużej kopercie, a dane zawierające imię, nazwisko, adres, szkoła, e-mail i numer telefonu autora należy umieścić w małej kopercie wewnątrz dużej.

Ogłoszenie wyników nastąpi 27 listopada na stronach internetowych Mosińskiej Biblioteki Publicznej. Laureatów poprosimy o indywidualne odebranie nagród i wyróżnień.

Jury przyzna następujące nagrody:

– Grand Prix w formie karty podarunkową do księgarni Empik wartości 100 zł

– trzy wyróżnienia w formie karty podarunkowej do księgarni Empik wartości 50 zł

Dodatkowo biblioteka szkoły, z której pochodzi laureat konkursu, otrzyma wyjątkową książkę  „Miłość od pierwszego wejrzenia” Wisławy Szymborskiej. Włoska ilustratorka Beatrice Gasca Queirazza „ubrała” jeden z najpiękniejszych wierszy polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej w serię rysunków, które możemy oglądać złożone pomiędzy okładkami lub w postaci wstęgi o długości ponad 6 metrów.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.883 z póz. zm.) oraz na publikację utworów na stronach internetowych biblioteki.

Skip to content