Konkurs plastyczny – „KOLORY WIOSNY”

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 do udziału w  Konkursie Plastycznym pod tytułem:

 

„KOLORY WIOSNY

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR   Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
CELE KONKURSU prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży w  dziedzinie plastyki,

rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą,

zwrócenie uwagi na różnorodność kolorów otaczającego nas  świata

FORMAT  Maksymalnie- A3
TECHNIKA MALARSKA  Dowolna
KRYTERIA OCENY Pomysłowość w ujęciu tematu, estetyka, oryginalność.
TERMINY  Rozpoczęcie konkursu:   21 marca   2022 r.

 Zakończenie konkursu:  8 kwietnia  2022 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej, do pracy dołączamy  metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą wykonawcy pracy. 
OGŁOSZENIE WYNIKOW  Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora Konkursu,

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy  oraz drobne upominki.

PRAWA ORGANIZATORA Wszystkie prace  biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania.
Skip to content