Konkurs plastyczny – „Kapelusz Pani Jesieni”

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

CELE KONKURSU

Rozbudzanie kreatywności, wyobraźni twórczej

Umiejętność wykorzystania materiału przyrodniczego

UCZESTNICY

Uczniowie szkoły podstawowej

FORMAT

Dowolny

TECHNIKA WYKONANIA

Dowolna- przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów

KRYTERIA OCENY

Pomysłowość w ujęciu tematu

Walory artystyczne

TERMINY

Rozpoczęcie konkursu: 29 października 2019 r.

Zakończenie konkursu: 15 listopada 2019 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej, do pracy dołączamy metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą wykonawcy pracy,

Prace oddane po terminie nie będą oceniane.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora Konkursu,

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

PRAWA ORGANIZATORA

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania.

Zapraszamy !!!

Skip to content