Konkurs plastyczny – „ Jesienny bukiet w koszyku”

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR   Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
CELE KONKURSU – Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni,

– Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,

– Popularyzowanie wiedzy o barwach jesieni.

UCZESTNICY  Uczniowie szkoły podstawowej 
FORMAT  Praca przestrzenna
TECHNIKA WYKONANIA  Wykonanie techniką dowolną pracy ukazującej piękno jesieni, z wykorzystaniem żywych darów jesieni, liście, żołędzie…
KRYTERIA OCENY Pomysłowość w ujęciu tematu, estetykę i oryginalność.
TERMINY  Rozpoczęcie konkursu:   2 października 2023 r.

 Zakończenie konkursu:  16 października 2023 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej, do pracy dołączamy  metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą wykonawcy pracy. 
OGŁOSZENIE WYNIKOW  Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora Konkursu,

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają punkty do zachowania, dyplomy oraz drobne nagrody.

PRAWA ORGANIZATORA Wszystkie prace  biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania.

 

 

                                                                   Zapraszamy !!!

 

Skip to content