Konkurs Fotograficzny „Człowiek z książką”

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów.

  • Należy wykonać zdjęcie pokazujące świat, w którym obcowanie z książką jest ważnym elementem życia człowieka. Ujęcie tematu jest dowolne. Można wykonać zdjęcie tradycyjne, lub stworzyć oryginalny fotomontaż. Uwadze uczestników polecamy sleeveface – zdjęcia, na których widoczna jest okładka książki, sfotografowana w ten sposób, że łączy się z sylwetką osoby, stanowiąc jej przedłużenie lub dopełnienie (bliższe informacje można otrzymać w bibliotece szkolnej).
  • Fotografia może być wykonana w dowolnej technice, czarno-biała lub kolorowa. .
  • Pracę konkursową należy oddać w bibliotece szkolnej w formie papierowej w formacie 15 x 21 cm oraz przesłać elektronicznie na adres: bibliotekazsmosina@wp.pl. do 2 czerwca 2017 r. Na odwrocie należy napisać imię nazwisko, klasę.
  • Razem z pracą konkursową należy dostarczyć pisemną zgodę osób widniejących na zdjęciu na publikację wizerunku, gdyż najlepsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
  • W ocenie pracy będą brane pod uwagę pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematem, samodzielność.
  • Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę.
  • Praca konkursowa może mieć jednego autora.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 czerwca 2017 r.

 

Zachęcamy gimnazjalistów do udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają nagrody oraz punkty z zachowania.

Skip to content