Koniec roku szkolnego 2019/2020 z nagrodami

Rok szkolny 2019/2020 za chwilę przejdzie do historii. W naszej pamięci pozostanie jednak na długo, chociażby dlatego, że okazał się nadspodziewanie trudny. W połowie roku szkolnego stanęliśmy przed koniecznością przeorganizowania procesu nauczania, co wiązało się z licznymi obawami i na początku  rodziło poczucie niepewności, a czasami nawet bezradności, ostatecznie zaś stało się wielkim wyzwaniem, któremu sprostaliśmy.

Myślimy, że z perspektywy czasu, gdy już  wrócimy do naszej szkoły, wejdziemy do szkolnych sal, poczujemy atmosferę szkolnego korytarza,  oceniać będziemy okres nauki zdalnej jako swoistego rodzaju przygodę i możliwość zdobycia nowych doświadczeń. Najważniejsze jest jednak to, że dzięki wspólnemu wysiłkowi Nauczycieli,  Uczniów i Rodziców,  trudności zostały  pokonane,  a wielu spośród Was może poszczycić się dziś licznymi sukcesami, co doceniła Pani Dyrektor i Grono Pedagogiczne.

W imieniu Komisji ds. nagród i wyróżnień w składzie:
Dyrektor Alicja Trybus – przewodnicząca
Wicedyrektor Beata Buchwald, Alicja Koczajewska, Beata Cieślewicz, Marcin Kilian – członkowie
Agnieszka Chrzanowska – przedstawiciel Rady Rodziców
informujemy o wyróżnieniach, przyznanych w roku szkolnym 2019/2020 wymienionym niżej uczniom:

Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2

Tytuł i statuetkę SUPER UCZEŃ otrzymuje Magdalena Łopusińska z 6c

Złotą Odznakę otrzymują, w kategoriach:
NAUKOWIEC ROKU –Piotr Piątek z klasy 5c
SPORTOWIEC ROKU –Kaja Obidzińska z klasy 5e i Faustyna Tomczak z klasy 5a
ARTYSTA ROKU –Dominika Zięterskaz klasy 5a
SPOŁECZNIK ROKU –Wojciech Zarzycki z klasy 5a

Srebrną Odznakę otrzymują, w kategoriach:

NAUKOWIEC ROKU:
Urszula Lachowicz – klasa 5c
Agata Kilian – klasa 6b

SPORTOWIEC ROKU
Anna Węclewska – klasa 5c
Marcelina Czeladzka – klasa 6d
Piotr Stróżyński – klasa 5c

ARTYSTA ROKU
Jagoda Wolarczak – klasa 5b
Magda Łopusińska – klasa 6c
Zofia Brzozowska – klasa 6d

SPOŁECZNIK ROKU
Michalina Lange – klasa 5c
Dominika Zięterska – klasa 5a
Magdalena Łopusińska – klasa 6c
Agata Miedziak- klasa 5c

Klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 2

Tytuł ABSOLWENTA SZKOŁY otrzymuje Maria Krajewicz z klasy 8b

Tytuł i statuetkę SUPER UCZEŃ otrzymuje Zofia Pohl z klasy 7b

Złotą Odznakę otrzymują, w kategoriach:

NAUKOWIEC ROKU ––Maria Krajewicz z klasy 8b
SPORTOWIEC ROKU – Tatiana Tomczak z klasy 8b
ARTYSTA ROKU –Radosław Preisler z klasy 8b
SPOŁECZNIK ROKU – Julia Wierzbińska z klasy 8a

Srebrną Odznakę otrzymują, w kategoriach:

NAUKOWIEC ROKU:
Adam Tomaszewski – klasa 8b
Zofia Pohl – klasa 7b

SPORTOWIEC ROKU
Karolina Balcerek – Kałek –klasa 8b
Mateusz Jądrzyk – klasa 8a
Paulina Bączyk – klasa 7b

ARTYSTA ROKU
Patrycja Michalska – klasa 8b
Zofia Pohl – klasa 7b

SPOŁECZNIK ROKU
Bartosz Baraniak –klasa 8b
Zuzanna Borak – klasa 8a
Zuzanna Talarczyk –klasa 8b
Aleksandra Lamenta – klasa 8a
Magdalena Żerdzińska – klasa 7b

Na podstawie protokołu:

Wiesława Szubarga

Skip to content