Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  klasy I – III szkoły podstawowej w okresie  od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. będą miały lekcje zdalne w aplikacji Microsoft Teams. 

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla klas IV – VIII.

Oddziały przedszkolne oraz świetlica funkcjonują bez zmian i mają zajęcia stacjonarne.

Szkoła w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ma obowiązek prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i wykonujących inne zadania związane z COVID, których dzieci uczęszczają do klas 1-3. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, wnioskują do Dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką. Szkoła ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły w terminie 22.03.2021 – 11.04.2021 zostały przesłane Państwu w formie komunikatu Dyrektora Szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Z poważaniem 

 Alicja Trybus 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

 

Skip to content