Komunikat Dyrektora szkoły

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 25.11.2020 r. kształcenie na odległość, dla uczniów klas I -VIII, będzie trwało do 3 stycznia 2021 r.  

Oznacza to, że uczniowie klas I-VIII do 03.01.2021 r. będą mieli lekcje zdalne wg ustalonego planu.

Lekcje będą prowadzone w aplikacji Microsoft Teams.

 

Oddziały przedszkolne oraz świetlica funkcjonują bez zmian i mają zajęcia stacjonarne.

 

Drodzy Rodzice, zwracam jednak uwagę na zapis Rozporządzenia MEiN z dnia 24.11.2020r. § 2c “…w okresie ograniczenia, szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem I zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

 

Z poważaniem

Alicja Trybus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Skip to content