Komunikat Dyrektora szkoły

Szanowni Państwo, 

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05.11.2020 r. zawieszone zostają również zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  

Oznacza to, że uczniowie klas I-VIII od poniedziałku 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. będą mieli lekcje zdalne wg ustalonego przez wychowawców planu.

Lekcje będą prowadzone w aplikacji Microsoft Teams.

Nauczyciele będą sprawdzali obecność podczas zajęć. 

Oddziały przedszkolne oraz świetlica funkcjonują bez zmian i mają zajęcia stacjonarne. 

Z poważaniem 

Alicja Trybus 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Skip to content