Komunikat Dyrektora dotyczący pracy szkoły w okresie od 31.01.2022r. do 27.02.2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie informuje, że szkoła w okresie od 31.01.2022 r. do 27.02.2022 r. będzie funkcjonowała zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

  1. Od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. szkoła będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Klasy 5-8 będą realizowały nauczanie zdalne.
  2. Oddziały przedszkolne oraz klasy 1-4 kontynuują naukę stacjonarną zgodnie z obowiązującym planem i zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w procedurach bezpieczeństwa w szkole podczas pandemii.
  3. W dniach od 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. zajęcia rewalidacyjne będą odbywały się na terenie szkoły.
  4. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły tj. 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. mogą odbywać się konsultacje indywidulane lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
  5. Zajęcia zdalne dla uczniów, którzy pracują z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia, będą odbywały się na terenie szkoły.
  6. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością, którzy nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania uczniowie ci będą mogli korzystać na terenie szkoły z zajęć zdalnych prowadzonych przez nauczycieli dla całej klasy.
  7. Biblioteka szkolna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły otwarta jest w godzinach od 8.00-15.00, a we wtorki od 8.00- 16.00.
  8. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.30 do 16.00.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

                                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

                                                                                                    Alicja Trybus

Skip to content