Kalina Izabela Zioła – poetka prawie z Mosiny

Kalina Izabela Zioła to poetka o niezwykłym talencie i silnej, wręcz charyzmatycznej, osobowości twórczej. Wydała kilkanaście książek poetyckich, między innymi: Srebrny Motyl, Kwaśne winogrona, Oczy od grzechu ciemne, Okno niepamięci.

Wiersze poetki publikowane były w wielu czasopismach, w antologiach i almanachach. Jej utwory czytane są w różnych krajach, egzystują w różnych kręgach kulturowych i językach narodowych – niemieckim, serbskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, macedońskim, węgierskim, esperanto, ormiańskim, bułgarskim, szwedzkim.

Kalina Izabela Zioła urodziła się i mieszka w Poznaniu. Od kilku zaś lat moc poezji związała ją także z naszym miastem.
Wszystko zaczęło się od odbywającej się już od wielu lat w Mosinie ulicznej imprezy artystycznej pt. „Szeroko na Wąskiej”. Podczas tego wydarzenia poetka poznała Dorotę Strzelecką – Kierownika Artystycznego Galerii Miejskiej w Mosinie.

Dorota Strzelecka zaprosiła Kalinę Izabelę Zioła do swej Galerii na wieczór autorski, podczas którego poetce towarzyszył Tomasz Bateńczuk, muzyk i kompozytor śpiewający przy akompaniamencie gitary jej wiersze. Przepiękne utwory Kaliny Izabeli Zioła czytane przez autorkę i śpiewane przez Tamasza Bateńczuka do tego stopnia urzekły gości przybyłych na poetycki wieczór, że wkrótce odbył się kolejny z ich udziałem.

Naturalną konsekwencją tych dwóch spotkań była propozycja, którą Dorota Strzelecka złożyła poetce, by ta stworzyła przy Galerii Miejskiej w Mosinie Salon Poetycki, miejsce do którego można by zapraszać autorów prezentujących twórczość na najwyższym poziomie. Kalina Izabela Zioła przyjęła tę propozycję z zachwytem. Wkrótce też, wspólnie Z Dorotą Strzelecką, uczyniły ze spotkań Salonu Poetyckiego wydarzenie kulturalne cieszące się uznaniem nie tylko w Mosinie, ale daleko poza jej granicami.

Salon Poetycki to miejsce szczególne i niepowtarzalne, bo przesycone tym, co nieuchwytne, a wyczuwalne jedynie zmysłami. To także miejsce, w którym każde słowo się liczy, bo każde słowo ma swą moc, a właściwie i starannie dobrane wyrazy, którym poetyckie pióro przywraca pierwotny sens, stają się kluczem otwierającym na niezwykłe doznania, zmuszającym do podążania za poetyckim, jakże ulotnym, słowem skłaniającym do zadumy nad własnym losem i nad losem świata.

W ciągu kilku lat działalności Salonu Poetyckiego jego gościnne progi przekroczyli miedzy innymi: Krzysztof Galas – poznański bard, Dariusz Tomasz Lebioda – poeta, pisarz, krytyk literacki, podróżnik, a także wydawca, Jerzy Grupiński – poeta i krytyk literacki, szef Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Poznaniu, Vladimir Stockman – tłumacz i bard urodzony w Rosji i od wielu lat mieszkający w Polsce.

Salon Poetycki zaszczycili swą obecnością także: Michał Grudziński – aktor Teatru Nowego w Poznaniu, Jacek Strzelecki – artysta, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, malarz, rysownik, krytyk sztuki i poeta, Maria Magdalena Pocgaj – plastyk, rysownik poetka, Bogusława Latawiec – poetka, prozaiczka i eseistka, Alicja Tanew – poetka i piosenkarka, współpracująca przez wiele lat z „Piwnicą pod Baranami”.

Niezmiennie też obecna jest podczas tych spotkań poezja Kaliny Izabeli Zioła, a każde spotkanie tradycyjnie kończy śpiewany przez Tomasza Bateńczuka, a uwielbiany przez stałych gości Salonu wiersz poetki pt. „Szalik”.
(…)
utkałam ciepły szalik
ze swej czułości
i pocałunków
lecz ty nie nosisz
szalików
i nie lubisz czułości

Spotkania Salonu Poetyckiego to przedsięwzięcie, które sprawia ogromną radość nie tylko jego gościom, ale także samej poetce, czego dowodzi ta wypowiedź: „Przyjeżdżam do Mosiny, do Galerii Miejskiej, z prawdziwą przyjemnością, gdyż wiem, że przedstawiana w Salonie Poetyckim sztuka słowa trafia nie tylko do uszu, ale również do serc zasiadających na widowni gości. I że z pewnością pozwala im choć na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości i zanurzyć w magiczny świat poezji.  A tego wszyscy ludzie od czasu do czasu potrzebują”.

Kalina Izabela Zioła jest bohaterką tegorocznej edycji projektu – konkursu o zasięgu gminnym pt. „Znamy poetów z Wielkopolski”. To już piąta edycja tego konkursu, który realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie. Celem tego przedsięwzięcia jest między innymi poszerzanie wiedzy na temat życia i twórczości poetów związanych z Wielkopolską, doskonalenie umiejętności recytatorskich, przede wszystkim jednak budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa.

Wiesława Szubarga

Skip to content