Jedna Konstytucja. Dwa spektakle

Gdy w 1772 roku doszło do I rozbioru Polski Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, dostrzegając zło w kraju i niebezpieczeństwo całkowitej utraty niepodległości, głosili potrzebę zaprowadzenia takich zmian, które wzmocniłyby siłę państwa. Najważniejszymi sprawami związanymi z reformą zajął się Sejm Czteroletni. Jego dziełem było uchwalenie 3 maja konstytucji, która do historii przeszła pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Ta konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie postępową jak na owe czasy ustawą. Dawała ona Polakom nadzieję na wyprowadzenie naszego kraju z niewoli, była wyrazem starań polskich patriotów o uratowanie tonącej w otchłaniach niewoli Ojczyzny.
O wydarzeniach związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja opowiedzieli uczniowie klasy 2B naszego gimnazjum w spektaklu, który przygotowali pod kierunkiem pani Wiesławy Szubargi.
Ze słów obrazów i muzyki utkano barwną, pełną zadumy, refleksyjną opowieść o niełatwej historii naszego kraju o jego wzlotach i upadkach, o wielkich nadziejach, które nieraz okazywały się nadziejami utraconymi. Tak było w przypadku Konstytucji 3 Maja, która obowiązywała zaledwie przez 14 miesięcy.
Drugi, a potem trzeci rozbiór Polski pogrążył naród w niewoli, która trwała 123 lata. I choć Ojczyzna zniknęła z map Europy, żyła w sercach Polaków, co w końcu zaowocowało odzyskaniem przez Polskę utraconej podczas zaborów niepodległości.
Dzisiaj żyjemy w suwerennym kraju, jednak dziejowe doświadczenie zrodzone z wędrówki po zakrętach historii podpowiada nam, że wolność to dar, który trzeba szanować i czynić wszystko, by go utrzymać, nie stracić i nie roztrwonić.
Spektakl poświęcony historii Ojczyzny zakończyliśmy słowami Świętego Jana Pawła II:

Ziemia trudnej jakości. Ziemia ludzi szukających własnych dróg.
Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu.
Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich.
Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń,
rozdarta na mapach świata! a jakżeż w losach swych synów!
Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna.

Jednak nie tylko gimnazjaliści mieli okazję uczestniczyć w obchodach rocznicowych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Dla uczniów Szkoły Podstawowej spektakl będący lekcją historii i patriotyzmu, wspólnie ze swymi wychowankami, przygotowała pani Ewelina Postaremczak.

Wiesława Szubarga

Skip to content