Informacja o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie

Szanowni Państwo

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed ich rodzicami jak i instytucjami, które się nimi zajmują na co dzień.
Wielokrotnie proces ten budzi w nas-dorosłych wiele wątpliwości i pytań, które stawiamy sobie, szczególnie wtedy, gdy widzimy, że mimo naszych dobrych intencji, nie wszystko przebiega po naszej myśli. W trosce o każde dziecko myślimy jak możemy wspierać jego prawidłowy rozwój.
W doskonaleniu warunków kształcenia dzieci i młodzieży, w przełamywaniu stereotypów związanych z wychowaniem i edukacją, w upowszechnianiu wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci, bardzo dużą rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie chce być postrzegana w środowisku jako miejsce, w którym udziela się wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom współuczestniczącym w procesie ich kształcenia i wychowywania.
Okres pandemii i wynikające z niego obostrzenia mogą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie emocjonalne oraz edukacyjne dzieci i uczniów. Taka sytuacja dostarcza zmartwień ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku służy Państwu szeroko rozumianą pomocą (nie tylko w okresie pandemii).
Oferujemy:
– Konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz telefoniczne
– Wsparcie psychologa w różnego rodzaju kryzysach
– Terapię psychologiczną
– Terapię pedagogiczną
– Terapię logopedyczną
– Diagnozę i terapię dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących
– Diagnozę małych dzieci
– Diagnozę problemów szkolnych i emocjonalnych
– Diagnozę integracji sensorycznej
– Porady zawodoznawcze (indywidualnie i grupowe na terenie szkoły)
– Superwizje koleżeńskie dla pedagogów, dyrektorów i nauczycieli
– Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły (tematyka według potrzeby zgłaszanej przez szkołę)
– Warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze
– Systematyczne spotkania dla:
• pedagogów i psychologów szkół z rejonu działania Poradni
• terapeutów pedagogicznych szkół z rejonu działania Poradni
• logopedów szkół i przedszkoli z rejonu działania Poradni
• doradców zawodowych ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni
• nauczycieli przedszkoli z rejonu działania Poradni
– Możliwość obserwacji dziecka w środowisku przedszkolnym oraz w środowisku szkolnym
– Możliwość przeprowadzania diagnoz w środowisku domowym
Zapraszamy do kontaktu:
62-040 Puszczykowo, ul. Żupańskiego 2; telefon 61 22 45 168 mail: ppppuszczykowo@powiat.poznan.pl
62-035 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63, telefon 797 523 252 mail: ppppuszczykowo.kornik@powiat.poznan.pl
Korzystając z okazji chcemy bardzo podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i pracownicy PPP w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku

Skip to content