III edycja gminnego konkursu ortograficznego z języka angielskiego „Spelling bee”

26 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie odbyła się już III edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas piątych Szkół Podstawowych ,,Spelling bee – czyli mistrz literowania’’. Pięć szkół podstawowych z naszej gminy wzięło udział w tegorocznych zmaganiach. Każdą szkołę reprezentować mogło maksymalnie dwóch uczniów. Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie musieli zmierzyć się z dwoma zadaniami: dyktandem oraz rozsypanką literową. Pierwsze zadanie związane z zapisem literowanych przez nauczycieli wyrazów okazało się dość proste, ponieważ większość uczniów zdobyła maksymalną liczbę punktów. Rozsypanka literowa była sporym wyzwaniem dla uczestników konkursu i zmusiła ich do intensywnego myślenia, jaki to wyraz ukrył się w wymieszanych literach  Drugi etap konkursu sprawdzał odporność uczestników na stres, umiejętność literowania wyrazów oraz poziom rozumienia ze słuchu. Każda osoba losowała pięć wyrazów, które to musiała przeliterować przed komisją. Uczniowie biorący udział w tegorocznej edycji konkursu świetnie opanowali umiejętność literowania, zmuszając komisję do szybkiego zapisywania przeliterowanych przez siebie wyrazów i wyrażeń . Ostatnia część konkursu polegała na zapisaniu i przetłumaczeniu wyrazów, które zostały podyktowane przez organizatorki konkursu. Cieszy Nas fakt, iż uczestnicy konkursu byli świadomi różnic występujących w wymowie i pisowni wyrazów w języku angielskim oraz to, że z roku na rok poziom konkursu jest coraz wyższy. Wszyscy uczestnicy rywalizacji reprezentowali bardzo wysoki poziom językowy, a w szczególności umiejętności rozumienia ze słuchu i literowania wyrazów, które to wbrew pozorom nie należą do najłatwiejszych. Pani Dyrektor Alicja Trybus zakończyła konkurs wręczając dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom biorącym udział w III edycji międzyszkolnej rywalizacji o tytuł ,,Mistrza Literowania’’ klas piątych.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników III edycji konkursu.

Oto lista zwycięzców:

I miejsce – Bartek Wancek – SP Pecna

II miejsce – Krzysztof Sajna – SP Krosno

III miejsce – Apolonia Dudek– SP Rogalinek

Organizatorzy konkursu:

Agnieszka Stachowska- Bimkiewicz

Natalia Stachowiak

Skip to content