II wojna światowa na lekcjach historii w klasach szóstych

Uczniowie klasy VIb i VIc na lekcjach historii i społeczeństwa poznawali dzieje II wojny światowej. Nie ograniczyliśmy się jednak do realizacji tematów z podstawy programowej, ale poszerzyliśmy nasze działania o historię Warthegau Mosiny oraz historię rodzinną.

Uczniowie otrzymali zadanie, aby zgłębić rodzinne archiwa, przejrzeć albumy i porozmawiać z bliskimi na temat wojennej historii swoich bliskich. Na podstawie przeprowadzonej pracy badawczej mieli opracować rodzinną historię, by w ten sposób nie tylko ją poznać, ale i zachować spisaną dla następnych pokoleń. Uczniowie przez dwa miesiące zmagali się z zadaniem, niektórzy w czasie ferii odwiedzili swoich pradziadków i dziadków, by uzyskać wiedzę od świadków wydarzeń.

Po omówieniu historii II wojny światowej zajęliśmy się historią ziem polskich w czasie II wojny światowej, polityką okupantów na ziemiach polskich, fenomenem polskiego państwa podziemnego. Później zgłębialiśmy trudną historię Wielkopolski. Uczniowie poznali założenia polityki niemieckiej na terenie Warthegau, którą realizował Artur Greiser. Wybraliśmy się także do Izby Muzealnej w Mosinie, aby poznać represje, które dotknęły mieszkańców Mosiny. Tę wiedzę uczniowie uzyskali w oparciu o wystawę Losy mosinian w czasie II wojny światowej, przygotowaną przez ich starszych kolegów.

Następnie przeszliśmy do poznania historii rodzinnej naszych uczniów. Kolejne dwie godziny zajęć prowadzili uczniowie, opowiadając z przejęciem wojenną historię swojej rodziny. Usłyszeliśmy
o żołnierzach, którzy przeszli cały szlak bojowy z Armią gen. Andersa, o walkach pod Monte Cassino,
o wypędzeniach do Generalnej Guberni lub tzw. wyrugowaniach. Pradziadkowie uczniów doświadczyli deportacji do obozów koncentracyjnych, byli więzieni w Forcie VII, w obozie karno –śledczym w Żabikowie, w Auschwitz-Birkenau, Mauthausen. Niektórzy, w młodym wieku, zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Byłam pod wielkim wrażeniem pracy badawczej, jaką wykonali uczniowie, ich zaangażowania, ale też dumy z tego, że znają swoją rodzinną historię. Taki właśnie był cel tych zajęć, aby uczniowie nie kojarzyli historii II wojny światowej tylko z bezimiennymi bohaterami, ale żeby mieli świadomość, że wojna dotyczyła również ich bliskich. Uczniowie, poznając kolejne trudne historie, zastanawiali się nad tym, jak to było możliwe, ale przede wszystkim dochodzili do wniosku, że teraz żyje się lepiej. Ważną refleksją było stwierdzenie, że nic nie jest dane nam na zawsze i że o pokój należy dbać.

Kolejnym etapem naszej pracy były zajęcia w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, które przypadły na dzień szczególny – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas tej niezwykłej lekcji uczniowie dowiedzieli się, że w czasie wojny, kilkanaście kilometrów od Mosiny, funkcjonował obóz karno-śledczy, do którego trafili także mieszkańcy Mosiny oraz obóz pracy przymusowej dla Żydów. Niektórzy uczniowie znaleźli w Muzeum ślady swoich bliskich – więźniów tego obozu. Uczestnicy wyjazdu nie tylko zdobyli wiedzę o obozie w Żabikowie, ale też oddali hołd pomordowanym.

Podsumowaniem zajęć z II wojny światowej były gry historyczne, w czasie których uczniowie, np. zmagali się z ułożeniem na czas puzzli Dywizjon 303. W najbliższym czasie odwiedzimy Miejsca Pamięci na terenie Mosiny, zapalimy znicze i złożymy kwiaty.
Beata Buchwald, Anna Ciesielska, Bernadeta Marczak

Skip to content