GÓRA GROSZA

Świetlica szkolna zaprasza uczniów WRAZ Z RODZICAMI I DZIADKAMI do UDZIAŁU W XXIII edycji akcji „góra grosza”. Zebrane monety zostaną przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom, które nie wychowują się w swojej rodzinie.

 

Miejsce zbiórki: świetlica szkolna.

termin zbiórki: od 12.02. do 10. 03.2023

oRGANIZATOR AKCJI: tOWARZYSTWO NASZ DOM

KOORDYNATORKI AKCJI: PAULINA MINGA, DANUTA BIAŁAS

Skip to content