Fotokronika świetlicy – listopad 2019r.

 1. Święto Zmarłych – przywoływanie pamięci o bliskich i znajomych, którzy odeszli
 • Pogadanka o tradycjach Święta Zmarłych w Polsce i na świecie.
 • Jak zachowywać się na cmentarzach i w miejscach pamięci? – rozmowa kierowana.
 • Wysłuchanie wierszy; D. Wabiłow pt; „Znicze”, H. Łochockiej pt; „Dzień zaduszny”
 • Zaprojektowanie znicza, wiązanki kwiatów wg. własnego pomysłu (technika dowolna,

2. Z bajką w świecie dzieci

 • Czytanie baśni i bajek z domowej biblioteczki, oglądanie bajek z płyty CD .
 • Pogadanki nt. postaci z bajek i ich charakterów oraz szukanie morałów zawartych w bajkach.
 • Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni. Krzyżówki tematyczne, wpisywanie hasła (tytułu bajki, bohater). Łączenie postaci poznanych baśni z właściwymi tytułami.
 • Ulubiona postać z bajki – zajęcia plastyczne.

3. Mosina- nasza mała Ojczyzna

 • Mosina– moje ulubione miejsca. Symbole i zabytki Mosiny.
 • Legendy o Mosinie,
 • Światowy Dzień Uśmiechu.
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi i symbolami Mosiny,
 • Wspólne rozwiązywanie krzyżówki z hasłem Ojczyzna,
 • Wykonanie kotylionów z papieru – praca plastyczna
 • Wspólne śpiewanie hymnu państwowego.
 1. Tydzień życzliwości i pozdrowień – dlaczego warto być miłym
 • Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów.
 • Przedstawianie swoich portretów w różnych nastrojach – praca plastyczna
 • Uczymy się żyć w przyjaźni. Układamy przepis na dobrego przyjaciela.
 • Wykonanie plakatów związanych z Dniem Życzliwości i Pozdrowień
 • Ordery życzliwości – prace plastyczne.
 1. Andrzejkowe tradycje;
 • Pogadanka na temat zwyczajów i obrzędów ludowych.
 • Poznanie wiersza B. Michalca pt. „Andrzejkowe wróżby”,
 • Wykonanie dekoracji andrzejkowej i rekwizytów do wróżb.
 • Andrzejki w świetlicy – tańce, wróżby, konkursy.
 • Praca plastyczna „Zaczarowany klucz”: odwzorowanie, wycinanie, ozdabianie klucza ze sztywnego kartonu.
 • Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów – w rozwiązaniu magiczne słowa.
 • Wspólne przyozdobienie sali,
 • Wycinanie konturów czarnych kotów- praca plastyczno-techniczna,
 1. Rozstrzygnięcie konkurs plastycznego „Kapelusz Pani Jesieni”
 2. Kółko kulinarne – „Ciasteczka Przyjaźni”.
 3. Ogłoszenie konkursu „Góra Grosza”.

GALERIA

Skip to content