FINAŁ KONKURSU „ZNAMY POETÓW Z WIELKOPOLSKI”

[Poezja] powinna być nieufnością. Krytycyzmem. Demaskatorstwem.

Powinna być tym wszystkim aż do chwili, gdy z tej Ziemi zniknie ostatnie

kłamstwo, ostatnia demagogia i ostatni akt przemocy.

Stanisław Barańczak

Szkoła Podstawowa nr 2 od czterech lat jest organizatorem Gminnego Konkursu „ZNAMY POETÓW Z WIELKOPOLSKI”. Tegoroczna edycja poświęcona była Stanisławowi Barańczakowi – wybitnemu poecie, tłumaczowi i badaczowi literatury.
Uroczysty finał rozpoczął się 13 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00. Wtedy to zmagania z testem o życiu i twórczości poety zaczęli uczniowie z pięciu szkół: Daszewic, Rogalinka, Rogalina oraz Mosiny – SP nr 1 i SP nr 2.
W następnej część finału oprócz uczniów i ich nauczycieli uczestniczyli zaproszeni goście. Zaszczycili nas swoją obecnością: historyk literatury i krytyk, zajmujący się przede wszystkim poezją XX i XXI wieku dr Marcin Jaworski Jaworskiego z Instytutu Filologii Polskiej UAM, wiceburmistrz Przemysław Mieloch oraz pomysłodawczyni konkursu Grażyna Koralewska. Obecne były również wicedyrektor Beata Buchwald i Alicja Witucka – Piskorska. Gości powitała dyrektor szkoły Alicja Trybus. Część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy VII a i II a obejrzały również zaproszone klasy VII a, VIIc i IIa.
Słowa płynące ze sceny przybliżały zgromadzonym gościom główne motywy obecne w twórczości Stanisława Barańczaka. Zgromadzeni poznali go jako poetę, tłumacza, krytyka, kierownika literackiego Studenckiego Teatru Poezji Ósmego Dnia, a także jako przyjaciela i wykładowcę. W zaprezentowanych nagraniach przyjaciele Barańczaka wspominali poetę z czasów studenckich, jego zaangażowanie w działalność opozycyjną i podejście do pracy. Całości dopełniły wiersze z różnego okresu twórczości poety – od tych naznaczonych historią po krótkie, zabawne formy literackie świadczące o dużym poczuciu humoru poety i niezwykłym kunszcie językowym.
Uroczystość uświetnił wykład doktora Jaworskiego oraz wspomnienia Grażyny Koralewskiej, która była studentką poety. Nie lada gratką był indeks zaprezentowany przez naszego gościa z podpisem wykładowcy Stanisława Barańczaka.
Czymże byłoby spotkanie poświęcone poecie bez jego wierszy? W następnej część dziesięcioro uczniów reprezentujących swoje szkoły przystąpiło do rywalizacji w konkursie recytatorskim. Jury złożone z przybyłych gości oceniło przygotowane wiersze. Konkurs pozwolił zachwycić się twórczością Stanisława Barańczaka i pokazał talenty młodych miłośników poezji.
Finał stanowił także podsumowanie wcześniej realizowanych przez młodzież zadań. Po konkursie recytatorskim prowadzący zaprosili zgromadzonych do obejrzenia nagrodzonej prezentacji poświęconej życiu i twórczości Stanisława Barańczaka. Komisja w składzie: Barbara Siwczak, Małgorzata Szeszko i Magdalena Solecka dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła zwycięzców – w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zyskali uznanie jury i to ich prezentację zobaczyli goście.
W dalszej części spotkania prowadzący, Zuzanna Lange i Mikołaj Baraniak z II a, zachęcili zebranych do obejrzenia wystawy poświęconej poecie przygotowanej przez bibliotekarkę Barbarę Siwczak. Następnie, pełne wrażeń spotkanie, podsumowała w swym wystąpieniu dyrektor Alicja Trybus. Finał zakończył się rozstrzygnięciem wszystkich konkurencji (testu z wiedzy o życiu i twórczości poety, prezentacji i recytacji) i rozdaniem nagród. Dyrektor Alicja Trybus i dr Marcin Jaworski wręczyli nagrody i pogratulowali uczestnikom konkursu. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na przyznanie najwyższej nagrody, czyli Grand Prix. Suma punktów uzyskana przez poszczególne zespoły wskazała zdobywcę – drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 2. Warto podkreślić, że młodzież ze wszystkich szkół prezentowała bardzo wysoki poziom wiedzy i z dużym zaangażowaniem podchodziła do wszystkich zadań.
Poniżej zamieszczamy wyniki wszystkich konkurencji. Zachęcamy również do obejrzenia fotorelacji z finału konkursu „ZNAMY POETÓW Z WIELKOPOLSKI”.
Wyniki poszczególnych konkurencji:
KONKURS NA PREZENTACJĘ O POECIE:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 reprezentowana przez: Kingę Gierszewską, Martynę Kostecką i Zuzannę Pilarską,
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1, czyli drużyna złożona z: Natalii Kijak, Zuzanny Napierały i Patrycji Neubauer,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Rogalinku, czyli drużyna w składzie: Aleksandra Polak, Wiktoria Jędrzejczak i Karolina Szulc,
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Daszewicach, czyli uczniowie: Amelia Czerwik, Alicja Skoba i Karol Nowicki,
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Rogalinie reprezentowana przez Bartosza Kaszewskiego, Maurycego Kubiaczyka i Katarzynę Wąsik.

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI S. BARAŃCZAKA (wyniki obu etapów – szkolnego i gminnego):
I miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Daszewicach,
II miejsce uzyskali reprezentanci Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
III miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Rogalinku,
IV miejsce uzyskali reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,
V miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rogalinie.

Zdobywcą I miejsca w konkursie recytatorskim została Maja Kilian reprezentująca Szkołę Podstawową nr 2.
II miejsce zdobyła Barbara Nowik ze Szkoły Podstawowej w Rogalinie.
III miejsce uzyskała Nikola Trybiec reprezentantka Szkoły Podstawowej w Daszewicach.

Koordynator – Mariola Dominiczak

FOTORELACJA

Skip to content