Edukacyjna wyprawa nauczycieli do Francji

W pierwszym tygodniu ferii 12-osobowa grupa nauczycieli „Dwójki” wraz z Panią Dyrektor Alicją Trybus, realizując projekt współfinansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „Otwarci na świat, otwarci na szkołę, otwarci na uczniów”, wyjechała do Masnières we Francji, by podnosić swoje kwalifikacje.

Rzecz, jaka najbardziej nas zdziwiła, to niesamowita cisza: w czasie zajęć w klasach, na sali sportowej i w czasie pobytu dzieci w budynku. Dzieci biegające i hałasujące widzieliśmy tylko podczas przerwy na boisku.

Ujęły nas życzliwość, otwartość i spokój francuskich nauczycieli. Chcielibyśmy, by w polskich szkołach również, oprócz nauczycieli, pracowali opiekunowie, którzy zapewniają opiekę uczniom podczas przerw i po lekcjach (przed lekcjami uczniowie nie wchodzą na teren szkoły). Uczniom nie wolno przynosić jedzenia do szkoły, w czasie przerwy na lunch jedzą go w szkolnej stołówce lub w domu, poza tym nie podjadają w czasie lekcji. W szkołach obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych, nie jest to decyzja organów danej szkoły (jak u nas), lecz ministerialna.

Powszechnie stosowane w szkołach, w których gościliśmy, są zadania domowe, których niewykonywanie może zostać ukarane koniecznością pozostania po lekcjach i zrobienia dodatkowych prac domowych, a nawet – w przypadku powtarzania się problemu – zawieszeniem ucznia lub wydaleniem ze szkoły.

Podczas wszystkich lekcji mogliśmy zaobserwować mniejsze nagromadzenie materiału nauczania, wpływające również na spokojniejsze tempo pracy, wynikające z bardziej racjonalnych podstaw programowych. Zwracała uwagę duża samodzielność pracy na lekcjach, zwłaszcza wśród młodszych dzieci. Spodobała nam się przestrzenna czytelnia, w której odbywają się zajęcia związane z wykorzystaniem źródeł informacji i bogaceniem słownictwa. Świetnie wyposażona sala do zajęć technicznych w narzędzia do majsterkowania, komputery, drukarkę 3D i mBoty dawała możliwość realizacji interesujących zajęć.

Niektórzy z nas odwiedzili przedszkole, które zachwycało na wielu płaszczyznach. Zostało zaprojektowane w bardzo nowoczesny sposób. Na środku gmachu znajdowała się olbrzymia sala do gier i zabaw sportowych, bogato wyposażona w sprzęt sportowy, składany tor przeszkód, rowery i hulajnogi. W przedszkolu tym pracowało 3 nauczycieli wspomagających oraz 6 nauczycieli, w tym 2 mężczyzn, co wzbudziło nasze olbrzymie zaskoczenie. Miałyśmy okazję obserwować zajęcia tych panów i jesteśmy pod olbrzymim wrażaniem ich spokoju i profesjonalizmu. Dzieci w salach podzielone zostały na 5 grup.  Każde dziecko pracowało indywidualnie nad wyznaczonym zadaniem w swoim czasie. Gdy wykonało pracę, korzystało z klasowego tabletu i wysyłało zdjęcie wykonanej pracy swoim rodzicom.

Podpatrzyliśmy pewne rozwiązania, które możemy zastosować w naszej pracy z uczniami. Wyzwaniem pozostaje to, w jaki sposób wyciszyć uczniów w naszej szkole, by nie wracali do domu zmęczeni hałasem, który generują.

Anna Ciesielska, Magdalena Solecka

 

Skip to content