„Dzień Motyla – Dzień Wrażliwości”

Pierwszego Dnia Wiosny – 21 marca wolontariusze Motylego Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie świętowali  „Dzień Motyla – Dzień Wrażliwości”.  W związku z udziałem naszej szkoły w akcji propagującej pomoc dla Hospicjum Palium młodzież pod opieką pań: Alicji Wituckiej-Piskorskiej oraz Karoliny Ludwy udała się do Urzędu Miejskiego w Mosinie. Na miejscu uczniowie zostali powitani i bardzo mile przyjęci przez pana Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina – Przemysława Mielocha, panią Sekretarz  Julię Olejniczak-Kowalską oraz panią Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Annę Balcerek-Kałek, a także innych pracowników urzędu. Nasi wolontariusze na przygotowanym, wygodnym stanowisku wykonywali własnoręcznie motyle techniką origami, a następnie rozdawali je w Urzędzie oraz mieszkańcom miasta na Rynku w Mosinie.

W tym samym dniu reprezentanci naszej młodzieży  gimnazjalnej udali się wraz z paniami Anną Sikorą i Anną Polską do Poznania, do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie z wieloma innymi uczestnikami akcji tworzyli i malowali witrażowe motyle. W południe wszyscy spotkali się na Placu Wolności, gdzie w ramach Jarmarku Wielkanocnego celebrowali „Dzień Motyla – Dzień dla Hospicjum Palium”.

Rozdawane w tym dniu motyle były nie tylko symbolem pozytywnej przemiany serc, pomocy i  delikatności w stosunku do ciężko chorych ludzi, ale również symbolem przemiany ludzi w   wolontariuszy, czyli w osoby, które z własnej woli chcą pomagać, ponieważ pomaganie dodaje skrzydeł. Wolontariusze z dużym zaangażowaniem wzięli udział w akcji, chętnie tworzyli, jak i rozdawali motyle. Dużo radości przysporzyło zwłaszcza ich wręczanie, gdyż towarzyszyły temu pozytywne słowa ze strony wielu ludzi. Nasi uczniowie bardzo miło wspominają akcję i zapewniają o swoim udziale w  przyszłym roku. Planują również wiele innych działań dla tej szlachetnej idei.

Alicja Witucka-Piskorska

Skip to content