Dzień języków obcych

Dnia 3.06.2022 na pierwszych czterech godzinach lekcyjnych z inicjatywy nauczycieli języków obcych, odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. W imprezie wzięły udział klasy 4-8, których przedstawiciele już miesiąc wcześniej wylosowali kraje, które będą prezentować podczas tej szkolnej imprezy.

Zadaniem każdej klasy było przygotowanie prezentacji multimedialnej, potrawy narodowej, gazetki ściennej oraz przebranie się w kolorze flagi. Każda z tych aktywności została nagrodzona punktami w skali 0-50. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie pań nauczycielek – p. Arlety Dąbrowskiej-Tatarynowicz oraz p. Patrycji Gołąb, którym pomagało dwuosobowe jury wybrane spośród uczniów. Uczniowie mieli 10 minut na zaprezentowanie najważniejszych informacji o swoim kraju oraz omówienie przygotowanej potrawy. Czasu prezentacji pilnował specjalnie wybrany uczeń.

Każda z klas wykazała się ogromną kreatywnością i wiedzą na temat wylosowanego kraju. Wybranie zwycięzców było bardzo trudnym zadaniem dla jury. Po podliczeniu punktów za wszystkie 5 kategorii tabela zwycięzców prezentuje się następująco:

Klasy 4-6

1 miejsce – 4c 43p./50p. (Chorwacja)

2 miejsce – 4a 42p./50p. (Francja)

3 miejsce – 6a 41p./50p. (Portugalia)

Klasy 7-8

1 miejsce – 7c 50p./50p. (Włochy)

2 miejsce – 7d 49p./50p. (Szwajcaria)

3 miejsce – 8d 45p./50p. (Dania)

Dyplomy oraz drobne nagrody zostaną rozdane na zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Wszystkim zaangażowanym uczniom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy pod wrażeniem Waszej pomysłowości i umiejętności kulinarnych.

Patrycja Gołąb

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content