,,Create & Play & Learn’’

Kółko języka angielskiego dla uczniów klasy VIb  pt. ,,CREATE & PLAY & LEARN’’ odbywa się w każdy wtorek od godziny 13:35 do 14:20. Ma ono na celu umożliwienie uczniom rozwijanie swoich zainteresowań związanych z językiem angielskim oraz uzupełnienie wiedzy zdobytej już na lekcjach. Praca w ramach kółka powinna zachęcać dzieci do udziału w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego. Charakter tych zajęć odbiega  nieco formą od tradycyjnych zajęć lekcyjnych. Nauczyciel pełni rolę doradcy planującego wspólnie z uczniami pracę, udostępnia niezbędne pomoce i materiały, kontroluje rezultaty pracy uczniowskiej. Uczniowie  mogą przekonać się, że nauka języka obcego może być wielką przyjemnością, ponieważ będą oni samodzielnie tworzyć różnorodne gry, pomoce dydaktyczne oraz karty pracy.

Słownictwo związane z jedzeniem było tematem przewodnim wrześniowych zajęć kółka języka angielskiego ,,CREATE & PLAY & LEARN’’. Na pierwszym spotkaniu uczniowie zostali podzieleni na grupy 3 – 4 osobowe, których zadaniem było wypisanie jak największej ilości wyrazów związanych z jedzeniem. Po upływie określonego czasu, każda z grup prezentowała swoje pomysły, wyjaśniając przy tym znaczenie wszystkich wyrazów, które zostały przez nich zaprezentowane. Na kolejnych zajęciach każda z grup odpowiedzialna była za przygotowanie różnych ćwiczeń, gier i kart pracy związanych z jedzeniem. Uczniowie przygotowali między innymi ,,memory game’’, gry planszowe oraz słowniczek obrazkowy. Jedna z grup przygotowała bardzo interesującą wersję popularnej gry ,,Chińczyk’’ dodając do tego swój autorski element z wykorzystaniem kart ilustrujących jedzenie. Dwie uczennice były odpowiedzialne za przygotowanie kartkówki, dla swoich kolegów i koleżanek, sprawdzającej znajomość słownictwa związanego z jedzeniem, które prezentowane było podczas wrześniowych zajęć. Kartkówka ta była następnie przez nie sprawdzana i oceniana.

Tematem przewodnim październikowych zajęć będą ubrania. Za miesiąc kolejna relacja z działalności kółka ,,CREATE & PLAY & LEARN’’.

FOOD – PICTURE DICTIONARY

Skip to content