Biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny “Fotografia z książką”

Regulamin

  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4 – 8 SP oraz III gim.

  • Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

  • Przedmiotem fotografii konkursowych są zdjęcia z książką promujące czytelnictwo m. in. można wykorzystać technikę sleveface.

  • Zdjęcia na konkurs należy przynieść do biblioteki szkolnej w formie papierowej w formacie A4.

  • Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia nienaruszające praw autorskich innych osób.

  • Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.

  • Termin składania prac mija 30 kwietnia 2019 r.

  • Uczestnicy konkursu powinni dostarczyć zgodę na publikację pracy i danych osobowych. Potrzebny formularz do pobrania w bibliotece szkolnej.

  • Oceny prac dokona specjalnie powołane jury, które przyzna nagrody autorom najlepszych prac.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Skip to content