73 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

22 kwietnia,   już po raz drugi w naszej szkole,  miała miejsce akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile“. Jej celem  było uczczenie 73 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim i opowiedzenie o tym wydarzeniu mieszkańcom Mosiny. Uczniowie naszej szkoły, wraz z Panią  Dyrektor Alicją Trybus i Panią Wicedyrektor Grażyną Koralewską oraz Panią Danutą Białas, a także z gościem z Radia Merkury, przeszli ulicami Mosiny, rozdając ulotki, na których została krótko przedstawiona historia tego pamiętnego wydarzenia oraz zaprezentowana postać  Juliana Tuwima, polskiego poety żydowskiego pochodzenia, autora wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek. Obok informacji o Julianie Tuwimie pojawiły się także wiadomości o Janie Brzechwie, Januszu Korczaku, Bolesławie Leśmianie.

Idąc ulicami miasta, pamiętaliśmy, by mieć ze sobą papierowe żonkile, które wykonali, pod kierunkiem pań  ze szkolnej świetlicy, uczniowie ZS. Kwiaty te dostawał co roku od anonimowej osoby przywódca powstania, Marek Edelman, w końcu zwyczaj ten rozpowszechnił się.

Pierwszym przystankiem podczas naszej podróży była Izba Muzealna w Mosinie, gdzie została nam zaprezentowana historia narodu żydowskiego, którego przedstawiciele mieszkali niegdyś w  naszym mieście. Następnie udaliśmy się do Urzędu Gminy Mosina. Odwiedziliśmy tam Pana Burmistrza i innych pracowników Urzędu. Chwilę później byliśmy już na  cmentarzu żydowskim, by złożyć na nim żółte kwiaty i kamienie, mające duże znaczenie w kulturze żydowskiej, gdyż są one wyrazem   szacunku dla zmarłego. Pamięć zmarłych uczciliśmy chwilą ciszy.

Z cmentarza wyruszyliśmy do MOK-u, gdzie historię Powstania w Getcie Warszawskim przedstawiliśmy w obecności Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury, Pana Marka Dudka. Na koniec podróży dotarliśmy do  Publicznej Biblioteki w Mosinie. Panie bibliotekarki przygotowały tam wystawę książek poświęconych Powstaniu w Getcie Warszawskim  oraz  utwory pisarzy żydowskich.

Do szkoły wróciliśmy zadowoleni, iż udało nam się   dobrze wykonać powierzone zadanie.

Wiktoria Wojciechowska i Adrianna Kruszyk

z klasy IIb – dziennikarskiej

Skip to content