Ludzie z pasją – kolejne spotkanie

Dnia 28.02.2019 roku odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie spotkanie z mieszkanką naszego miasta, panią Wandą Bech. Zostało ono połączone z wystawą poświęconą zainteresowaniom bohaterki. Przedsięwzięcie zainicjowała pani Iwona Hertig, od lat już  zapraszająca do naszej szkoły osoby, które posiadają pasję i chcą się nią podzielić z innymi. W wydarzeniu brali także udział zaproszeni goście, dzieci z klasy II c, które po spotkaniu uczestniczyły w zajęciach poprowadzonych przez panią Wandę Bech oraz uczniowie klas czwartych i siódmych wraz z nauczycielami.

Pani Wanda Bech jest z wykształcenia ekonomistką i od wielu lat pracuje w handlu zagranicznym. Od lat też pasjonuje ją wojenna historia Polski i pojazdy militarne. Zainteresowania te zaowocowały szeregiem prasowych publikacji, przede wszystkim na temat tajemnic rezydencji hitlerowskiego namiestnika, Artura Greisera, o czym w sposób niezwykle obrazowy opowiedział nasz miły gość, ubarwiając swą opowieść szeregiem anegdot i wzbogacając ją o   multimedialną prezentację.

W trakcie spotkania okazało się, że pani Wanda Bech jest autorką także innych, nie tylko o tematyce wojennej, publikacji. Wymieńmy w tym miejscu tytuły niektórych: „Podróże małe i duże” – pamiętniki z podróży od 2013 – 2018;  „Europa i ja” – wspomnienia z 40 lat podróży po Europie;  „Kościoły i pałace Wielkopolskie” – reportaże ze 110 miejscowości południowej i zachodniej Wielkopolski i wiele innych. Pani Wanda Bech jest także laureatem konkursu literackiego (I miejsce) zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Mosinie na kryminał z Mieczewem.

Wiesława Szubarga

Skip to content