50 lat minęło…

10 czerwca w Zespole Szkół w Mosinie odbyły się uroczystości związane z 50 – leciem budynku przy ulicy Sowinieckiej 75, które rozpoczęła uroczysta Msza św. w parafialnym kościele. Po niej zaproszeni goście udali się na dziedziniec Zespołu Szkół w Mosinie, gdzie o godz. 12:00 odbył się Koncert Stowarzyszenia Muzycznego – Orkiestry Dętej im. Harcmistrza Antoniego Jerzaka w Mosinie. W taki sposób nastąpiło powitanie szanownych gości, którzy swą obecnością zaszczycili naszą szkołę.

Na uroczystość przybyli: Poseł na Sejm RP VII kadencji – Bożena Szydło, Radni Rady Powiatu w Poznaniu: Jacek Szeszuła i Andrzej Laskowski,  Zastępca Burmistrza Mosiny, Przemysław Mieloch, byli Burmistrzowie:  Zofia Springer, Bogdan Robakowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie, Małgorzta Kaptur, Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu w Mosinie, Anna Balcerek – Kałek, Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury, Marek Dudek, Kierownik Izby Muzealnej w Mosinie, Józefa Roszak – Rosić, Kierownik Galerii Miejskiej w Mosinie, Dorota Strzelecka, kierownik OSiR-u Waldemar Demuth, Dyrektor GBS w Mosinie, Przemysław Pilarski, Przewodnicząca Rady Rodziców, Paulina Stróżyńska, byli Dyrektorzy, wice Dyrektorzy i Nauczyciele szkoły przy ulicy Sowinieckiej 75, Dyrektorzy szkół z Gminy Mosina, Nauczyciele i Pracownicy ZS w Mosinie.

Obchody pięćdziesięciolecia szkoły w   sposób naturalny skłoniły obecnych do wspomnień, sięgnięcia pamięcią do chwili powstania Szkoły Podstawowej nr 2, która znajdowała się w czterech różnych miejscach aż do momentu wzniesienia budynku, który stał się jej siedzibą. To, historyczne już dziś wydarzenie, miało miejsce 2 grudnia 1967 roku. Od czasu, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli progi szkoły przy ulicy Sowinieckiej upłynęło wiele czasu. Patrząc na mury obecnego budynku, wracaliśmy myślą do źródeł, do samego początku, do chwili, gdy wszystko się zaczęło.

W takiej atmosferze utrzymane było przemówienie Dyrektora ZS, Alicji Trybus, która powiedziała: „Jestem wzruszona, że przypadł mi w udziale zaszczyt, by powitać Państwa w progach szkoły, które wielu spośród was niejednokrotnie przekraczało, wypełniając w niej różne role – nauczycieli, uczniów, rodziców. Chciałabym, aby dzisiejsze spotkanie obudziło najpiękniejsze wspomnienia związane z miejscem, które z racji wieku zyskało już wymiar historycznego.

(…) Nietrudno sobie wyobrazić, jak wielka radość towarzyszyła uczniom i ich nauczycielom, gdy wspólnie przekraczali progi tak wspaniałego i okazałego budynku. Informacje o wydarzeniach związanych z dziejami Szkoły Podstawowej nr 2 gromadzi i porządkuje od długiego czasu, przygotowując je do publikacji, wieloletni dyrektor tej szkoły, Pan Jacek Szeszuła. Czytając jego „Kartki z historii”, śledziłam dzieje tej szkoły, dzięki czemu stała mi się ona jeszcze bliższa, a pragnienie, by przyczyniać się do jej rozwoju, stało się jeszcze silniejsze. (…)”.

W ulotce informacyjnej, przygotowanej na jubileuszowe obchody czytamy: „Pierwszy raz jako SP nr 2, szkoła zaistniała z dniem 1 marca 1945. Od 1 IX 1959 r. do chwili obecnej na mapie oświatowej miasta działała SP nr 2. (…). W 1962 r. szkole zostało nadane imię Gwardii Ludowej. Ze względu na ilość uczniów, na przełomie lat 1963/64 rozpoczęto budowę nowego budynku przy ulicy Sowinieckiej, który został oddany dla jej potrzeb 2 XII 1967 r. Od 1964 r. stała się Zbiorczą Szkoła Gminną (…). W następnym roku szkoła otrzymała sztandar i otwarto Izbę Pamięci Narodowej, której zbiory stały się podstawą do utworzenia Izby Muzealnej w mieście. W 1990 uchwałą Rady Pedagogicznej zrezygnowano z imienia Gwardii Ludowej. W 1994 r. UM rozpoczął prace związane z rozbudową i modernizacją budynku szkolnego, które w głównej części ukończono w 1996 r. Od 1 VII 2003 r. SP nr 2 weszła w skład Zespołu Szkól w Mosinie”. (Autor: Jacek Szeszuła).

Miłym akcentem podczas jubileuszowych obchodów  było obdarowanie zaproszonych gości i przyjaciół szkoły kwiatami oraz wręczenie im okolicznościowych upominków, wśród których znalazły się pamiątkowe monety.
W dobry humor wprowadził zebranych spektakl zaprezentowany przez uczniów ZS pt. „Na fali wspomnień”. Młodzież z własnej, uczniowskiej perspektywy, w sposób humorystyczny, opowiedziała o codziennej szkolnej rzeczywistości, nawiązała także do historii szkoły. Po spektaklu odbył się występ muzyczny uczniów naszej szkoły: Radosława Preislera i Arkadiusz Ławniczaka. Na instrumentach perkusyjnych akompaniował im pan  Dariusz Preisler.

Następnie Dyrektor ZS, Alicja Trybus, zaprosiła szanownych gości na poczęstunek i filiżankę kawy. Był to czas na prywatne rozmowy i wspomnienia. Dla wielu były to wzruszające i radosne spotkania po latach. W tej, bardzo prywatnej już, atmosferze obejrzano liczne wystawy przygotowane przez nauczycieli i uczniów ZS. Niektóre z nich przedstawiały historię szkoły – stąd archiwalne zdjęcia, na których bardzo wiele osób siebie rozpoznało. Inne spośród wystaw prezentowały dorobek szkoły, jeszcze inne opowiadały o pasjach nauczycieli pracujących w ZS.

Ten radosny i pełen wzruszających wspomnień dzień zakończył szkolny festyn obfitujący w niespodzianki – loterię i liczne atrakcje dla dzieci.
Obchody jubileuszu 50-lecia budynku szkoły przy ulicy Sowinieckiej za nami, ale już dziś zapraszamy na kolejne. A zatem …  Do zobaczenia przy okazji następnego jubileuszu.

Wiesława Szubarga

Skip to content