Oddanie hołdu pomordowanym podczas II Wojny Światowej

1 września b.r., pod Pomnikiem Rozstrzelanych 20 października 1939 r., poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 miał zaszczyt asekurować składanie symbolicznych wiązanek kwiatów przez władze gminy Mosina, przedstawicieli powiatu poznańskiego, lokalnego duchowieństwa oraz oświaty i...

Wymiana Polsko-Niemiecka

Serdecznie zapraszam do udziału w wymianie polsko-niemieckiej w Seelze! Nasza współpraca trwa już nieprzerwanie od 10 lat. Wyjazd odbędzie się w dniach 18-23 września. Uczniowie mieszkają u rodzin niemieckich. Koszt wyjazdu to koszty transportu...

Pamięć

Zaczyna się kolejny rok szkolny. Uczniowie po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie przeznaczonej na wypoczynek, zabawy z rówieśnikami, poznawanie uroków Polski a często i świata, wrócą do szkolnych ławek, by przez najbliższe dziesięć miesięcy zgłębiać tajniki...