Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół

Przewodniczący: Paulina Stróżyńska
Zastępca: Agnieszka Chrzanowska
Skarbnik: Joanna Nowicka
Sekretarz: Ewa Konczal – Kurowska
Członkowie zarządu:

 

Numer konto RR